Real Estate Solutions

Ο βασικός τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας Think Up Solutions είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών, με αντικείμενο και εξειδίκευση στον τομέα της ακίνητης περιουσίας.

Στόχος της εταιρίας είναι η συνεργασία με τραπεζικούς οργανισμούς, ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους, διαχειρίζονται, χρηματοδοτούν, ασφαλίζουν και επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.

Βασική υπηρεσία της εταιρείας είναι η σύνταξη μελετών εκτίμησης ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, για αγοραπωλησίες, μισθώσεις, τραπεζική χρήση, νομικές ενέργειες, λογιστική χρήση (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), εισφορές ακινήτων, πλειστηριασμούς κ.λ.π.

Εκτιμήσεις

 • Εμπορικής αξίας οικιστικών ακινήτων
 • Εμπορικής αξίας επαγγελματικών εμπορικών ακινήτων
 • Εμπορικής αξίας γης
 • Εμπορικής αξίας ξενοδοχειακών - τουριστικών ακινήτων
 • Εμπορικής αξίας βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Μισθωτικής αξίας οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων
 • Μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, λοιπού εξοπλισμού επιχειρήσεων, οχημάτων κλπ

επίσης...

 • Έρευνες αγοράς ακίνητης περιουσίας για σύνταξη και υλοποίηση επιχειρηματικών πλάνων επέκτασης δικτύων
 • Έρευνες αγοράς ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών
 • Μελέτες εξορθολόγισης χρήσης επαγγελματικών ακινήτων για την κάλυψη εταιρικών στεγαστικών αναγκών (Corporate Real Estate Management)
 • Τεχνικοοικονομικές Μελέτες εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Τεχνικός έλεγχος Ακινήτων
 • Πολεοδομικός έλεγχος Ακινήτων
 • Έλεγχος προϋπολογισμού κατασκευαστικών εργασιών
 • Έλεγχοι εκθέσεων εκτιμήσεων παγίων

Οι εκτιμήσεις μας ακολουθούν τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκτιμήσεων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας (Valuation Standards, The Royal Institution of Chartered Surveyors) και είναι σε πλήρη αρμονία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

Οι εκτιμήσεις μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από κατάλληλες προσαρμογές για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τα οποία οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε ακίνητα δύναται να εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.

Πραγματογνωμοσύνες

Η Think Up Solutions διενεργεί πραγματογνωμοσύνες επί ζημιών και ατυχημάτων για την κάλυψη των αναγκών ασφαλιστικών οργανισμών, εταιρειών αλλά και ιδιωτών.

Οι πραγματογνωμοσύνες αφορούν τα παρακάτω:

 • Εκτίμηση των Υλικών Ζημιών και των Τρόπων Αποκατάστασης
 • Εκτίμηση Ασφαλιστέων Αξιών

Διαχείριση έργων

Η Think Up Solutions παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες όσο αφορά τη διαχείριση τεχνικών έργων:

 • Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για συμμετοχή σε αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα
 • Υπηρεσίες Συμβούλου και υποστήριξη του επενδυτή στην εξεύρεση χρηματοδότησης
 • Σύνταξη προϋπολογισμών ανάπτυξης ακινήτων
 • Σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης ακινήτων
 • Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης τεχνικών μελετών και κατασκευής ακινήτων
 • Παρακολούθηση έργων και διαχείριση χρηματικών ροών και πόρων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου κατά τη φάση παράδοσης και παραλαβής των έργων

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια και με τα πρότυπα διεθνών οργανισμών project management και τις σύγχρονες πρακτικές που έχουν επικρατήσει στην ευρύτερη αγορά διαχείρισης ακίνητων και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις λειτουργικές ανάγκες του Επενδυτή/Κυρίου του Έργου.

Τεχνικοί έλεγχοι

Η Think Up Solutions κατά τη διάρκεια ενός τυπικού Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτου (Technical Due Diligence), διενεργεί ενδεικτικά τα κάτωθι:

 

 1. Έρευνα Πολεοδομικού Καθεστώτος (όροι Δόμησης, Χρήσεις Γης, Αρτιότητα, οικοδομησιμότητα)
 2. Διερεύνηση τυχόν εκκρεμοτήτων ή μελλοντικών οφειλών / βαρών σε σχέση με αποζημιώσεις και εισφορές σε γη ή χρήμα λόγω ρυμοτόμησης.
 3. Έλεγχος Τοπογραφικής Αποτύπωσης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος σε ΕΓΣΑ
 4. Αναζήτηση από το αρχείο, της οικοδομικής Άδειας και ενδεχόμενων πρόσθετων αδειών, περιγραφή ιστορικού αδειοδότησης.
 5. Αναζήτηση ενδεχόμενων υπαγωγών σε νόμους τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων και τεχνικών – οικονομικών εκκρεμοτήτων έναντι αυτών. Διερεύνηση ενδεχόμενων περαιτέρω αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων που δεν έχουν δηλωθεί.
 6. Αναζήτηση τυχόν ανακλήσεων Ο.Α και τυχόν προστίμων αυθαίρετων κατασκευών
 7. Έλεγχος διαγράμματος κάλυψης / δόμησης και, στην περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων, αναλυτική καταγραφή επιτρεπόμενης και πραγματοποιημένης δόμησης με διάκριση των διαπιστωμένων αυθαίρετων κατασκευών / χρήσεων
 8. Έλεγχος του ακινήτου ως προς την τεχνική περιγραφή στους τίτλους ιδιοκτησίας ιστορικά και διερεύνηση θεμάτων που απαιτούν αποκατάσταση
 9. Αναλυτική περιγραφή των χρήσεων του ακινήτου και της τρέχουσας κατάστασης του φέροντα οργανισμού, των αρχιτεκτονικών στοιχείων , των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών και των κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο, με φωτογραφική τεκμηρίωση και, έλεγχο πληρότητας / συμμόρφωσης σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 10. Διερεύνηση του βαθμού συντήρησης του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του. Αξιολόγηση και πρόταση περί της αποκατάστασης ενδεχόμενων φθορών και ατελειών ή διαφορετικής αξιοποίησης (π.χ. καθαίρεση και ανακατασκευή)
 11. Αναλυτική συνολική καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων ως άνω, με προτεινόμενες ενέργειες διευθέτησης εκκρεμοτήτων για την ασφαλή αξιοποίηση (αγορά, ανάπτυξη) του ακινήτου

Πιστοποιήσεις στελεχών

Οι εκτιμητές της εταιρείας διαθέτουν πιστοποιήσεις από την TEGoVA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Εκτιμητών), από το RICS (Bασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων) και είναι μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εκτιμητές μας είναι μέλη του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), του ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής) και του ΣΕΚΕ ( Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος).

Νομική υποστήριξη

Η Think Up Solutions παρέχει, σε συνεργασία με καταξιωμένους και έμπειρους νομικούς συμβούλους, την απαραίτητη νομική κάλυψη σε θέματα ακίνητης περιουσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Νομικός έλεγχος ακινήτων
 • Σύνταξη και αξιολόγηση νομικών εγγράφων

Ασφαλιστική κάλυψη

Η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης για τις υπηρεσίες που παρέχει.