Εξειδίκευση

Έχουμε εξειδίκευση σε οικιστικά ακίνητα, εμπορικά, βιομηχανικά, τουριστικά καθώς και σε ειδικά κτίρια. Οι εκτιμητές μας διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία γύρω από θέματα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

Οι εκτιμητές μας είναι πιστοποιημένοι εκτιμητές, μέλη του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ενημέρωση

Οι συνεργάτες μας ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της κτηματαγοράς, εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε υπό εκτίμηση ακινήτου με αποτέλεσμα να δίνουμε πάντα στους πελάτες μας ακριβείς και αξιόπιστες εκθέσεις, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά.

Τρόπος Λειτουργίας

Λειτουργούμε με βάση τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα.

Πιστοποιήσεις

Είμαστε πιστοποιημένη εκτιμητική εταιρεία του Υπουργείου Οικονομικών, διαθέτοντας ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών με γνώσεις της τοπικής αγοράς, ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε έργα σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Διαρκής Επικοινωνία

Έχουμε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη και έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και σκοπούς της κάθε μελέτης.