Η εταιρεία

Η Think Up Solutions ξεκίνησε το 2014 και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ακίνητης περιουσίας και εκπροσωπείται από ανθρώπους εξειδικευμένους και με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στους τομείς ενασχόλησής τους.

Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, κάτι που μας επιτρέπει να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που επικεντρώνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Επιπρόσθετα απασχολεί πέραν των 40 εξωτερικών εκτιμητών με σκοπό την κάλυψη όλης της Ελληνικής Επικράτειας.

Η εταιρεία είναι στο μητρώο των πιστοποιημένων εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθ. Μητρώου 35

Τηλ.: 210 - 7246182

Στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε κάθε σας αίτημα

Το όραμά μας

Όραμά μας, να είμαστε μία από τις πιο δυναμικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες εταιρείες συμβούλων ακίνητης περιουσίας, αντιλαμβανόμενη τις σημερινές ανάγκες του ιδιώτη και επιχειρηματία, αναπτύσσοντας μαζί με τους πελάτες μας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, διαφάνεια και εξασφαλίζουν την επιτυχία και το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Γιατί εμάς

Εξειδίκευση
Έχουμε εξειδίκευση σε οικιστικά ακίνητα, εμπορικά, βιομηχανικά, τουριστικά καθώς και σε ειδικά κτίρια. Οι εκτιμητές μας διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία γύρω από θέματα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία.
Ενημέρωση
Οι συνεργάτες μας ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της κτηματαγοράς, εστιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε υπό εκτίμηση ακινήτου με αποτέλεσμα να δίνουμε πάντα στους πελάτες μας ακριβείς και αξιόπιστες εκθέσεις, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά.
Πιστοποιήσεις
Είμαστε πιστοποιημένη εκτιμητική εταιρεία του Υπουργείου Οικονομικών, διαθέτοντας ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών με γνώσεις της τοπικής αγοράς, ώστε να μπορούμε να αναλάβουμε έργα σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Πιστοποιημένοι Εκτιμητές
Οι εκτιμητές μας είναι πιστοποιημένοι εκτιμητές, μέλη του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.
Τρόπος Λειτουργίας
Λειτουργούμε με βάση τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα.
Διαρκής Επικοινωνία
Έχουμε διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη και έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και σκοπούς της κάθε μελέτης.

Γνωρίστε τη βασική ομάδα μας

Προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες μας

Πέτρος Σανταμούρης

Πέτρος Σανταμούρης

Ιδρυτής
Γενικός Διευθυντής
M.B.A Sc
Strategic Management
Νίκος Αλεξιάδης

Νίκος Αλεξιάδης

Επικεφαλής
Μονάδας Εκτιμήσεων
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π.
Πολυτίμη Πανέρα

Πολυτίμη Πανέρα

Υπεύθυνη Γραφείου
Βορείου Ελλάδος
Πολιτικός Μηχανικός
Α.Π.Θ.